Portfolio

Bajarz Łódzki – legendy Łodzi
Kasia Pszonicka – Kalendarz 2020 – coming soon
Droga Krzyżowa Syna Człowieczego – coming soon
Zaginione Dzieła Łodzi – coming soon